Musiken frihet och begränsning. 16 variationer över ett tema